Zorg

De zorgsector kent specifieke uitdagingen op administratief en fiscaal gebied. Dat vraagt om specialistische kennis van het betrokken administratiekantoor, voor bijvoorbeeld de thuiszorg, ambulante begeleiding maar ook andere vormen van zorgaanbieders.

Denk bijvoorbeeld aan de aanlevering van productieverantwoordingen voor 1 maart of aan jaarverantwoordingen die voor 1 juni binnen moeten zijn. FY Finance kan daarbij ondersteunen, zodat zaken op tijd en in één keer goed worden aangeleverd en aanbestedingen niet in gevaar komen.

Specifiek voor de zorg voeren we onderstaande taken uit:

  • Verzorgen van declaraties WMO, ZVW, WLZ en PGB
  • Facturatie voor bemiddelingsbureau in de zorg
  • Productie verantwoording zorg
  • Jaarverantwoording zorg
  • Salarisadministratie conform cao
  • Financiële administratie
  • Backoffice werkzaamheden
  • Advisering